Archiwum autora: Barbara Pękala

Sesje Specjalne organizowane przez POLFUZZ na konferencjach międzynarodowych w 2022 i 2023 roku

Polskie Towarzystwo Zbiorów Rozmytych organizowało Sesje Specjalne podczas konferencji międzynarodowych w 2022 i 2023 roku: Uncertainty and Imprecision in Decision Making (International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, IWIFSGN 2022, 2023, https://www2.ibspan.waw.pl/ifs2023/schedule.htm) Członkowie Polskiego Towarzystwa Zbiorów Rozmytych organizowali Sesje Specjalne podczas konferencji międzynarodowych w 2022 i 2023 roku: Uncertainty Modeling for Engineering Applications (FUZZIEEE… Czytaj dalej »

Profesor Janusz Kacprzyk członkiem Rady Kierowniczej Towarzystwa IEEE SMC

Profesor Janusz Kacprzyk  został wybrany na kadencję 2023 – 2025 do Rady Kierowniczej (Board of Governors) Towarzystwa Systemów, Człowieka i Cybernetyki (Systems, Man andCybernetics Society) Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE – Instutute of Electrical and Electronic Engineers). Profesor Janusz Kacprzyk pełni podobną funkcję od wielu lat (obecnie w kadencji 2022 -2025), jako członek Komitetu Administracyjnego… Czytaj dalej »

Medal dla Profesa Janusza Kacprzyka

Z wielką radością informujemy, że Profesor Janusz Kacprzyk członek POLFUZZ i Naukowej Rady Doradczej POLFUZZ został udekorowany Medalem Jubileuszowym Ministra Edukacji Azerbejdżanu z okazji 100-lecia istnienia Azerskiego Państwowego Uniwersytetu Nafty i Przemysłu w Baku (Azerbaijan State Oil and Industry University in Baku). Profesor jest ponadto doktorem honoris causa tego uniwersytetu. Serdecznie gratulujemy!

Powołanie Naukowej Rady Doradczej POLFUZZ

Podczas Walnego Zebrania 26.11.2022 Zatwierdzono Skład Naukowej Rady Doradczej POLFUZZ w składzie: Józef Drewniak Olgierd Hryniewicz Janusz Kacprzyk Radko Mesiar Eulalia Szmidt Maciej Wygralak Sławomir Zadrożny Serdecznie gratulujemy Członkom NRD!