Historia

Polskie Towarzystwo Zbiorów Rozmytych powstało 11 marca 2022 roku. Inicjatywa sformowania organizacji zrzeszającej badaczy z Warszawy, Poznania, Katowic oraz Rzeszowa powstała podczas minikonferencji „Imprecise and Uncertain Information Modeling – Theory and Applications”, która odbyła się w Poznaniu w dniu 6 grudnia 2019 roku.

Uczestnicy zjazdu jednogłośnie zdecydowali o utworzeniu i rejestracji stowarzyszenia pod nazwą Polskie Towarzystwo Zbiorów Rozmytych ze skrótem POLLFUZZ oraz nazwą angielską Polish Society for Fuzzy Sets. POLFUZZ zostało formalnie zarejestrowane 24.05.2022 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000967336

Lista członków założycieli:

1.      Przemysław Grzegorzewski
2.      Krzysztof Dyczkowski
3.      Paweł Drygaś
4.      Michał Baczyński
5.      Barbara Pękala
6.      Katarzyna Miś
7.      Urszula Bentkowska
8.      Anna Król
9.      Janusz Kacprzyk
10.   Sławomir Zadrożny
11.   Olgierd Hryniewicz
12.   Katarzyna Kaczmarek
13.   Anna Stachowiak
14.   Patryk Żywica
15.   Ewa Rak
16.   Maciej Romaniuk
17. Andrzej Kochański
18. Anna Cena
19. Anna Radzikowska
20. Michał Urbański