Kontakt

Adres pocztowy POLFUZZ:

Polskie Towarzystwo Zbiorów Rozmytych
ul. Pigonia 1
35-310 Rzeszów, Polska

KRS: 0000967336
NIP: 8133879099
REGON: 522094592

Adres mailowy PTZR:
biuro@polfuzz.org