Cele

Celami działania POLFUZZ są:

  • rozwój, promowanie i rozpowszechnianie teorii i zastosowań zbiorów rozmytych oraz zagadnień pokrewnych;
  • organizowanie spotkań naukowych i szkoleniowych;
  • reprezentowanie środowiska POLFUZZ w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych,
    a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą;
  • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami naukowymi.

 

POLFUZZ realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • wspieranie i organizowanie badań;
  • nagradzanie oraz upowszechnianie osiągnięć naukowych;
  • organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, kursów i warsztatów;
  • organizowanie i rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi.