Władze

Kadencja 2022-2024

Zarząd Główny POLFUZZ:

Barbara Pękala, bpekala@ur.edu.pl prezes
Krzysztof Dyczkowski, krzysztof.dyczkowski@amu.edu.pl wiceprezes
Przemysław Grzegorzewski, pgrzeg@ibspan.waw.pl wiceprezes
Michał Baczyński, michal.baczynski@us.edu.pl sekretarz
Katarzyna Miś, katarzyna.mis@us.edu.pl skarbnik

Komisja Rewizyjna:

  • Anna Król
  • Anna Stachowiak
  • Eulalia Szmidt