Naukowa Rada Doradcza

Naukowa Rada Doradcza

Członkami Naukowej Rady Doradczej (NRD) mogą być osoby mające wybitne osiągnięcia w obszarze teorii lub zastosowań zbiorów rozmytych oraz zagadnień pokrewnych;

Kandydaturę na członka NRD przedstawia Zarząd Główny;

Do zakresu kompetencji NRD należy:

  1. formułowanie opinii, rad i sugestii w kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  2. promowanie Stowarzyszenia na forum krajowym i międzynarodowym.

Skład Naukowej Rady Doradczej:

  1. Józef Drewniak
  2. Olgierd Hryniewicz
  3. Janusz Kacprzyk
  4. Radko Mesiar
  5. Eulalia Szmidt
  6. Maciej Wygralak
  7. Sławomir Zadrożny