Strona główna

Polskie Towarzystwo Zbiorów Rozmytych (zwane w skrócie POLFUZZ) jest stowarzyszeniem  o celach niezarobkowych zrzeszającym osoby zajmujące się rozwojem, promowaniem  i rozpowszechnianiem teorii i  zastosowań zbiorów rozmytych oraz zagadnień pokrewnych.

POLFUZZ działa na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2001 roku nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Stowarzyszenia POLFUZZ.