Uncertainty Modeling for Engineering Applications

przez | 28 Listopad 2023

Sesja zorganizowana przez członków POLFUZZ na IEEE International Conference on Fuzzy Systems w sierpniu 2023 r. (FUZZIEEE 2023, http://fuzz-ieee.org/)

Dodaj komentarz