Powołanie Towarzystwa

przez | 11 Marzec 2022

W dniu 11 marca 2022 podczas Zjazdu Założycielskiego w Warszawie zostało powołane Polskie Towarzystwo Zbiorów Rozmytych (POLFUZZ)

Zarząd wybrany na kadencję 2022-2024:
Barbara Pękala – prezes,
Krzysztof Dyczkowski – wiceprezes,
Przemysław Grzegorzewski – wiceprezes,
Michał Baczyński – sekretarz,
Katarzyna Miś – skarbnik.